Plast fra EE-produkter

Status: Valid

Definition: Kabelkanaler og trekkerør uten bly og bromerte flammehemmere

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1752