Forurenset betong og tegl

Status: Valid

Definition: Under grensen for farlig avfall

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1614