Metall, blandet

Status: Valid

Definition: Rene metaller, både magnetisk og umagnetisk

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1452