Behandlet trevirke

Status: Valid

Definition: Rivingsvirke, kapp, transportemballasje o.l. behandlet med maling, lakk og andre kjemikalier som IKKE regnes som farlig avfall

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1142