Search register

Fraksjoner NS

Fraksjoner inndelt i avfallskoder etter Norsk standard (NS) 9431:2011  

Updated: 04/05/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 83 hits

Codelist

1813

Valid

9999

Valid

NB: Koden har ingen offisiell NS-kodeverdi.
7999

Draft

7250

Valid

1619

Valid

EPS, cellegummi
7155

Valid

Vinylbelegg
7156

Valid

PVC mm
7159

Valid

Rivingsvirke, kapp, transportemballasje o.l. behandlet med maling, lakk og andre kjemikalier som IKKE regnes som farlig avfall
1142

Valid

1599

Valid

Skal brukes ved blandet avfall.
9912

Valid

7092

Valid

Har foreløpig ikke fått gyldig NS-kode.
1199

Valid

1500

Valid

Fra brakkerigg
1112

Valid

Dampsperre, presenninger, diverse
1712

Valid

Folie, film, plastposer, PE
1711

Valid

1604

Valid

Under grensen for farlig avfall
1614

Valid

Brannslokkingsapparater mm
7261

Valid

Rør og annet som ikke er 1723 eller 1732
1722

Valid

Flasker, kanner, kasser, brett, PE og PP
1721

Valid

1504

Valid

Sanitærporselen til ombruk
1618

Valid

Kjølemaskiner
7240

Valid

1450

Valid

1457

Valid

1251

Valid

Termometere med kvikksølv, barometere, vippe- og nivåbrytere, samt kjemikalier
7081

Valid

1341

Valid

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvdamplamper
7086

Valid

1261

Valid

Alle typer maling, lim og lakk som er farlig avfall
7051

Valid

Rene metaller, både magnetisk og umagnetisk
1452

Valid

1617

Valid

Showing 1 - 50 of 83 hits