Search register

Fraksjoner EAL (ikke i bruk)

For mapping mellom NS og EAL, se dokumentasjonssidene på Fellestjenester BYGG. 

Updated: 08/06/2022
Status: Submitted
Showing 0 - 0 of 0 hits

    Codelist

    Showing 0 - 0 of 0 hits