Search register

Fraksjoner

Liste over fraksjoner for avfall i NS 9431:2011 og EAL-format. 

Updated: 16/03/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

For mapping mellom NS og EAL, se dokumentasjonssidene på Fellestjenester BYGG.

Norwegian Building Authority

Code value

Fraksjoner inndelt i avfallskoder etter Norsk standard (NS) 9431:2011

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 2 of 2 hits