Levert til godkjent avfallsmottak

Status: Submitted
Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: godkjentMottak