Levert direkte til annen gjenvinning

Status: Submitted

Definition: Levert direkte til gjenvinning til annet formål enn utfyllingsformål/teknisk formål.

Updated: 28.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: direkteAnnen