Search register

Disponeringsmåte

Leveringsmåter for ordinært avfall 

Updated: 08/04/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Levert direkte til gjenvinning til annet formål enn utfyllingsformål/teknisk formål.
direkteAnnen

Submitted

Gjenvinning er utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis enten til sitt opprinnelig formål eller til andre formål (for eksempel glass som blir til glassull). Når et materiale blir levert direkte til gjenvinning, blir det gjenvunnet uten å bli levert til et avfallsmottak (for eksempel på en byggeplass der betong blir knust og brukt som fyllmasse).
direkteFormaal

Submitted

Direkte levering av materialer og produkter som kan bli brukt på nytt på tilsvarende måte i et annet prosjekt (for eksempel ombruk av dører)
ombrukDirekte

Submitted

Forberedelse av materialer og produkter som kan bli brukt på nytt på tilsvarende måte i et annet prosjekt.
ombrukForberedelse

Submitted

godkjentMottak

Submitted

Showing 1 - 5 of 5 hits