Ordinært avfall

Status: Submitted

Definition: Dette er avfall som ikke er kategorisert som «farlig avfall».

Updated: 09.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: ordinaertAvfall