Farlig avfall

Status: Submitted

Definition: Dette er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres forsvarlig slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Se avfallsforskriften § 11-2. Farlig avfall skal alltid sorteres ut.

Updated: 09.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: farligAvfall