Search register

AvfallKlasse

Hovedkategorier av avfall 

Updated: 16/03/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Dette er avfall som ikke er kildesortert.
blandetAvfall

Submitted

Dette er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres forsvarlig slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Se avfallsforskriften § 11-2. Farlig avfall skal alltid sorteres ut.
farligAvfall

Submitted

Dette er avfall som ikke er kategorisert som «farlig avfall».
ordinaertAvfall

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits