Search register

Sluttrapport med avfallsplan

Samling av kodelister for sluttrapport med avfallsplan 

Updated: 09/03/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Liste over fraksjoner for avfall i NS 9431:2011 og EAL-format.

Norwegian Building Authority

Register

Leveringsmåter for ordinært avfall

Norwegian Building Authority

Code value

Hovedkategorier av avfall

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 3 of 3 hits