Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)

Status: Submitted
Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)