Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)

Status: Submitted
Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)