7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK (skumisolasjon)

Status: Submitted
Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7157