7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære)

Status: Submitted
Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7152