Vannforsynings og avløpsanlegg

Status: Valid
Updated: 25.09.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: PVANN