Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)

Status: Valid

Definition: Kontrollerende. jfr SAK10 § 14-2. Obligatoriske krav om uavhengig kontroll

Updated: 27.11.2018
Date accepted: 30/05/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: KOBLKO