Byggteknisk forskrift (TEK) for tiltak på eksisterende bebyggelse, jf. pbl § 31-4

Status: Valid
Updated: 15.05.2023
Date accepted: 25/11/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: UTEK

Valid from: 13.11.2020