Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning, jf. pbl kapittel 19

Status: Valid
Updated: 15.12.2021
Date accepted: 25/11/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: TEK