Search register

Bygningstype

 

Updated: 01/03/2019
Status: Submitted
Showing 101 - 127 of 127 hits

Codelist

Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
141

Submitted

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
142

Submitted

Stort frittliggende bolighus på 5 etasjer eller mer (5 boliger eller mer)
143

Submitted

Studenthjem / studentboliger
152

Submitted

Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
653

Submitted

Sykehjem
721

Submitted

Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.
719

Submitted

Synagoge : Jødisk Gudshus Moské : Muslimsk Gudshus
674

Submitted

Et større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget. De enkelte boligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik at de får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikke avhengig av felles inngang og felles trappehus.
135

Submitted

825

Submitted

Dette gjelder bolighus med to boliger. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler el.l. som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må framstå som en tomannsbolig. En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
122

Submitted

Dette gjelder bolighus med to boliger. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler el.l. som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må framstå som en tomannsbolig. En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
121

Submitted

En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet.
441

Submitted

Transformatorstasjon
223

Submitted

Tribune : Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg Idrettsgarderobe : Bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg.
654

Submitted

Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.
614

Submitted

Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.
621

Submitted

Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening. Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn. Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.
522

Submitted

Enebolig på gårdsbruk. Kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.
113

Submitted

Våningshus som benyttes som fritidsbolig
163

Submitted

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkludert våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler el.l. som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må framstå som en tomannsbolig. En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
124

Submitted

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkludert våningshus på gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler el.l. som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må framstå som en tomannsbolig. En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.
123

Submitted

Veksthus
243

Submitted

Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon
212

Submitted

Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole
616

Submitted

Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.
643

Submitted

Showing 101 - 127 of 127 hits