Search register

Bygningstype

 

Updated: 01/03/2019
Status: Submitted
Showing 51 - 100 of 127 hits

Codelist

Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.
533

Submitted

Godsterminal
415

Submitted

Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
162

Submitted

Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.
732

Submitted

Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.
655

Submitted

Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år. For å drive et pensjonat kreves en herbergebevilling, evt. pensjonatbevilling.
521

Submitted

Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
511

Submitted

Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/ korntørke
241

Submitted

Hytter, sommerhus og lignende. Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode "F" fritidsbolig.
161

Submitted

Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
651

Submitted

Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l.
652

Submitted

Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.
661

Submitted

Kristent gudshus
671

Submitted

Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå av minimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1-3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen. Kjedehus benevnes også ofte som eneboliger i kjede. Betegnelsen atriumhus benyttes om sammenbygde hus i vinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ eller levegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/ hage.
133

Submitted

Kjøle- og fryselager
232

Submitted

En bygning som inneholder flere forskjellige butikker.
321

Submitted

Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l. Omfatter også dyresykehus/ -klinikk.
731

Submitted

Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.
675

Submitted

Skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
615

Submitted

Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for administrasjon, planlegging og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat.
311

Submitted

Kraftstasjon
221

Submitted

Krematorium : Bygning for likbrenning. Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon.
673

Submitted

Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).
623

Submitted

Lagerhall
231

Submitted

Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke.
611

Submitted

Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio og TV)
313

Submitted

Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser.
330

Submitted

Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning.
830

Submitted

Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice.
512

Submitted

Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse. Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst.
641

Submitted

Naust , båthus, sjøbu Frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l.
183

Submitted

Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert under hovedtype 8 (fengselsbygning, beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn under én av de ovennevnte bygningstypene.
840

Submitted

Parkeringshus
431

Submitted

821

Submitted

Postterminal
416

Submitted

Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling.
723

Submitted

Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel til boder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkelte bolig har ofte 1-3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen.
131

Submitted

Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat.
531

Submitted

Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.
662

Submitted

Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.
532

Submitted

Seterhus, sel, rorbu o.l. Rorbu, hus for fiskere til bruk under de store sesongfiskerier.
171

Submitted

Silobygning
233

Submitted

Skogs- og utmarkskoie: primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere. Gamme: jordhytte, særlig brukt av samer.
172

Submitted

Spesialiserte bygninger knyttet til universitet og høgskole - egen lesesalsbygning, auditorium o.a, med kun en funksjon.
622

Submitted

Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
144

Submitted

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
145

Submitted

Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
146

Submitted

Showing 51 - 100 of 127 hits