Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk

Status: Submitted
Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 824