Fengselsbygning

Status: Submitted

Definition: Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 819