Klinikk og legekontor, -senter eller -vakt

Status: Submitted

Definition: Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l. Omfatter også dyresykehus/ -klinikk.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 731