Bo- og behandlingssenter eller aldershjem

Status: Submitted

Definition: Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 722