Kloster

Status: Submitted

Definition: Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 675