Kirke og kapell

Status: Submitted

Definition: Kristent gudshus

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 671