Kino, teater, opera og konsertbygning

Status: Submitted

Definition: Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 661