Idrettshall

Status: Submitted

Definition: Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 651