Museum og kunstgalleri

Status: Submitted

Definition: Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse. Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 641