Annen universitet-, høgskole- og forskningsbygning

Status: Submitted

Definition: Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 629