Spesialbygning for universitet og høgskole

Status: Submitted

Definition: Spesialiserte bygninger knyttet til universitet og høgskole - egen lesesalsbygning, auditorium o.a, med kun en funksjon.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 622