Universitet eller høgskole med auditorium og lesesal

Status: Submitted

Definition: Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 621