Annen skolebygning

Status: Submitted

Definition: Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 619