Ungdomsskole

Status: Submitted

Definition: Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 614