Barneskole

Status: Submitted

Definition: Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 613