Annen fiskeri- og fangstbygning

Status: Submitted

Definition: Annen fiskeri- og fangstbygning

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 248