Driftsbygning for fiske og fangst, inkludert oppdrettsanlegg

Status: Submitted

Definition: Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 244