Annen energiforsyningsbygning

Status: Submitted

Definition: Annen energiforsyningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 229