Verkstedbygning

Status: Submitted

Definition: Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 212