Annen boligbygning, for eksempel sekundærbolig reindrift

Status: Submitted

Definition: Annen boligbygning/ sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift). Dette gjelder bygninger som per definisjon ligger inn under bygningsgruppe 160-180, men som ikke naturlig hører inn under én av de tilhørende bygningstypene. Gjelder altså ikke bygninger som skal ha bruksareal til bolig.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 199