Skogs- og utmarkskoie eller gamme

Status: Submitted

Definition: Skogs- og utmarkskoie: primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere. Gamme: jordhytte, særlig brukt av samer.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 172