Våningshus benyttet som fritidsbolig

Status: Submitted

Definition: Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 163