Hytter, sommerhus og fritidsbygg

Status: Submitted

Definition: Hytter, sommerhus og lignende. Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode "F" fritidsbolig.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 161