Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller mer

Status: Submitted

Definition: Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 146