Andre småhus med 3 boliger eller flere

Status: Submitted

Definition: Andre småhus med 3 boliger eller flere.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 136