Kjede- og atriumhus

Status: Submitted

Definition: Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå av minimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1-3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen. Kjedehus benevnes også ofte som eneboliger i kjede. Betegnelsen atriumhus benyttes om sammenbygde hus i vinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ eller levegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/ hage.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 133